Atheneum Calmeyn

1e graad

Blog tagged as 1e graad

Samenwerking Atheneum Clameyn & Interieur Tallieu

Samenwerking Atheneum Clameyn & Interieur Tallieu

By calmeyn

In het kader van hun geïntegreerde proef (GIP) waren enkele van onze leerlingen aan de slag bij de firma Interieur Tallieu. Een geslaagde samenwerking voor beide partijen waarvan u in bijgevoegd filmpje een duidelijk beeld krijgt van hoe het er tijdens deze stage aan toe ging.

22.03.20 12:09 PM - Comment(s)

Modernisering in de 1e graad

By calmeyn

Op 1 september 2019 treedt de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen in werking. Nieuwe eindtermen, een matrix met 8 studiedomeinen en een getrapte keuze, dat is die modernisering in een notendop op film.


Meer informatie over onze 1e graad?

03.02.19 03:37 PM - Comment(s)