Atheneum Calmeyn

Afspraken 

Hoe zouden we functioneren zonder solide afspraken? Ze vormen de basis voor sterke vriendschappen... en dat geldt ook voor ons hier op Atheneum Calmeyn. In ons schoolreglement staat beschreven hoe we gezamenlijk het leerproces en het samenleven op school vormgeven, in samenspraak met zowel onze leerlingen als hun ouders.