Atheneum Calmeyn

Communicatie 

Na inschrijving ontvangen jullie snel een login voor Smartschool, ons digitaal leerplatform. Hier vinden jullie allerlei handige tools en informatie voor een soepele schoolervaring.


Op Smartschool kunnen jullie onder andere:

  • De digitale planner raadplegen voor lesinhouden, taken, toetsen en opdrachten.
  • Het leerlingenvolgsysteem gebruiken om afwezigheden en eventuele sancties op te volgen.
  • De planning van de school bekijken, inclusief activiteiten, vrije dagen, rapporten en oudercontacten.
  • Brieven aan leerlingen en ouders terugvinden op Intradesk.
  • Cursusmateriaal raadplegen, zoals taken, opdrachten en cursussen.
  • Berichten sturen naar leerkrachten, directie, enzovoort.
  • Evaluaties bekijken in Skore.


We raden aan om Smartschool regelmatig te gebruiken. Bij het begin van het schooljaar volgt meer uitleg hierover.

Oudercontacten organiseren we regelmatig, waar u in contact kunt komen met de directie, leerkrachten, het zorgteam en het secretariaat. Als u een gesprek met de directie wenst, kunt u een afspraak maken via het onthaal.


Is de leerling afwezig? Dan vragen we u vriendelijk om:

  1. De school vóór 9 uur te bellen.
  2. Een bewijsje van afwezigheid af te geven aan het secretariaat.

We hopen op een vlot en succesvol schooljaar voor alle leerlingen en ouders!