Atheneum Calmeyn

Studiemateriaal

Welkom bij de rubriek Studiemateriaal. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om het studiemateriaal voor uw kind te bestellen en te beheren.

Bestellen van studiemateriaal

Voor het bestellen van studiemateriaal werken wij samen met Studieshop. Studieshop biedt een eenvoudig en efficiënt platform waar u alle benodigde boeken en materialen kunt bestellen voor het komende schooljaar. Bezoek hun website via www.studieshop.be en volg de instructies om de juiste boeken en materialen te selecteren voor de studierichting van uw kind.

Chromebook Bestellen

Voor onze digitale lessen maken we gebruik van Chromebooks.
Deze dienen besteld te worden via 
Signpost, onze betrouwbare leverancier van ICT-apparatuur.
Ga naar 
www.signpost.be om een Chromebook te bestellen. Contactpersoon voor vragen en betalingen

Heeft u vragen over het studiemateriaal of ondervindt u problemen bij het bestellen? Neem dan contact op met mevrouw Sandra Dombrecht, onze financieel verantwoordelijke. Sandra kan u helpen met betalingsregelingen en aanvullende informatie over het bestellen van het studiemateriaal.


Contactgegevens Sandra Dombrecht:

  • Telefoon: 058 41 26 71

  • E-mail: sandra.dombrecht@inspirascholen.be

  • Beschikbaar op school: tijdens de schooluren. 


Sandra staat altijd klaar om u te ondersteunen en ervoor te zorgen dat uw kind alles heeft wat nodig is voor een succesvol schooljaar.


Schuldbemiddeling via OCMW of advocaat

Onze financieel verantwoordelijke, mevrouw Sandra Dombrecht, overlegt met u in vertrouwen hoe u de schoolkosten kunt betalen via uw schuldbemiddelaar. Neem gerust contact met haar op voor meer informatie.


Betalingstussenkomst vanuit uw gemeente

Raadpleeg uw gemeente of kom bij ons langs om te weten of u recht hebt op tussenkomst bij betaling van schoolkosten. Onze financieel verantwoordelijke, mevrouw Sandra Dombrecht, helpt u graag hierbij.

Met deze informatie hebben ouders en leerlingen een duidelijk overzicht van hoe ze het benodigde studiemateriaal kunnen verkrijgen en bij wie ze terecht kunnen voor vragen en ondersteuning bij betalingen.