Atheneum Calmeyn

Samenwerking Atheneum Clameyn & Interieur Tallieu

By - calmeyn
22.03.20 12:09 PM

In het kader van hun geïntegreerde proef (GIP) waren enkele van onze leerlingen aan de slag bij de firma Interieur Tallieu. Een geslaagde samenwerking voor beide partijen waarvan u in bijgevoegd filmpje een duidelijk beeld krijgt van hoe het er tijdens deze stage aan toe ging.

Meer info